மண்டலா கலையின் அடிப்படைகள்

மண்டலா கலையின் அடிப்படைகள்

 Tamil
 (4.36)
Share
Preethi Rajendran

Preethi Rajendran

3 வருட அனுபவம் கொண்ட கலை ஆசிரியர்

 Timing

5:00 PM on Wed, 05 May

 Fee Structure

Rs. 0.0 for 60 Minutes Session

 Price

FREE ₹100.0 100% off
SOLD OUT

Spark.Live Guarantee

  • Live and Interactive
  • 100% Verified by Spark.Live
  • Support for UPI, other payment modes
  • Easy refunds and cancellations

Program Description

மண்டலத்தின் அடிப்படை வடிவமைப்புகளைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

இந்த வடிவமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி மண்டலத்தை வரையத் தொடங்குங்கள்.

படிப்படியான வழிமுறைகள் மற்றும் பயிற்சிகள் மூலம் பல்வேறு வகையான மண்டலங்களை வரைய இந்த வகுப்பின் மூலம் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

How it Works

  • Session is suitable for age range 18 to 65.
  • Expert can speak languages English, Tamil.
  • Session would be in Tamil. However, you can request the Expert to converse in any language they know.

Preethi Rajendran

3 வருட அனுபவம் கொண்ட கலை ஆசிரியர்

Years of Experience
3+
Number of Lives Touched
1000+
City of Residence
Thanjavur

நிபுனர் ப்ரீத்தி ராஜேந்திரன், பொறியியல் முடித்தபின்பு மண்டலத்தின் மீதுள்ள ஆர்வத்தினால் அதனை முறையாக காத்துகொண்டு பல்வேறு மாணவர்களுக்கு வகுப்புக்குகளை எடுத்து வருகிறார். 

View Details

Reviews

Profile image of Harini Chandrasekar

Harini Chandrasekar 09/05/2021

Really very patiently she taught the basics. Very very useful session. I enjoyed learning.

Profile image of Mitra Selvaa

Mitra Selvaa 06/05/2021

Amazing

Profile image of Chitra

Chitra 05/05/2021

Superb

Profile image of Priyaram

Priyaram 05/05/2021

I felt very confident,calm,relaxed and more.Thankyou for conducting it in this pandemic situation.Thankyou Preethi Rajendran and thankyou spark.LIVE

Profile image of Sunita Karthikeyan

Sunita Karthikeyan 05/05/2021

clear in concept

Profile image of Parameshwari Karuppusamy

Parameshwari Karuppusamy 05/05/2021

I'm beginner of mandala art..your session was very useful for me...your teaching awesome. ....💫

Profile image of Krithika

Krithika 05/05/2021

It was a good learning of a Art

Profile image of Geethapriya Rajaram

Geethapriya Rajaram 05/05/2021

I was unable to attend

Profile image of Saraswathy

Saraswathy 05/05/2021

I like your mandala art mam

Profile image of Sivaranjani Mailerinathan

Sivaranjani Mailerinathan 05/05/2021

It was a wonderful class for beginners

Profile image of Jeshlin Sathiya.S

Jeshlin Sathiya.S 05/05/2021

Good experience....please share the mandala drawn by the mam at group

Profile image of Jegatha

Jegatha 05/05/2021

It's very useful

Profile image of Dhivya Nataraj

Dhivya Nataraj 05/05/2021

Introspect I thought it very tough to learn but it's easy as she explained it in detail

Profile image of Gayathri Subramaniyam

Gayathri Subramaniyam 05/05/2021

Some more interesting design

Need to Know

Frequently Asked Questions.

Please read through below to get queries about Spark.Live answered. If any further query, reach out to us at support@spark.live.

Spark.Live aggregates top professionals from across India to give you a premium online service. These services are one-on-one and can be availed of through our app, on the phone, or through a meeting link. Professionals range from nutritionists and mental health therapists to yoga teachers, dance trainers and career counselors. Check out the different categories on our platform to get a better idea.
You can simply go to the dropdown with all the Services listed and see the range of professionals and services we offer. Please read the details of a service when you book so you know what to expect. Payments are secure - you can pay through debit or credit card, or through UPI. For any issues with payments, write in to support@spark.live.
Yes, all 1-on-1 services on our platform are confidential. Whatever you discuss with a professional is secure and private.
The services are offered by trusted professionals from various domains. They are subject matter experts who’ve had years of experience in their field. To know more, read up the professional’s qualifications when you book a consultation.
As soon as you book, you can message the expert through the app and fix a time for the consultation. Once the time is fixed, you can do the consultation through the app. If you do not have an Android app, please write in to support@spark.live and our team will organise the service for you.
Most of our experts can speak in multiple languages. The language of service is mentioned on the service page.
Once you complete a service, you will receive a notification via our app to review it. Alternatively, you can go to the Bookings screen on the Spark.Live app and leave a review.
We are happy to refund your money if you’re unhappy with a service, and your request is genuine. Please write in to support@spark.live if you’d like a refund.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.