5 விதமான ஆரி ஸ்டிட்ச் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்!

5 விதமான ஆரி ஸ்டிட்ச் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்!

 Tamil
 (3.55)
Share
Kalamani

Kalamani

ஆரி எம்பிராய்டரி ஆசிரியர்

 Timing

4:00 PM on Tue, 20 April

 Fee Structure

Rs. 0.0 for 60 Minutes Session

 Price

FREE
SOLD OUT

Spark.Live Guarantee

  • Live and Interactive
  • 100% Verified by Spark.Live
  • Support for UPI, other payment modes
  • Easy refunds and cancellations

Program Description

மிகவும் பிரபலமான ஆரி டிசைன் வகுப்பு இதோ உங்கள் Spark.Live-ல்! 

இந்த ஒரு மணிநேர இலவச வகுப்பில் நீங்கள் 5 விதமான ஆரி ஸ்டிட்ச் செய்ய கற்றுக்கொள்வீர்கள் 

ஆரி டிசைன் கற்றுக்கொள்ள விரும்பும் பெண்களுக்கு இந்த வகுப்பு மிகவும் உகந்தது.

How it Works

  • Session is suitable for age range 18 to 65.
  • Expert can speak languages Tamil.
  • Session would be in Tamil. However, you can request the Expert to converse in any language they know.

Kalamani

ஆரி எம்பிராய்டரி ஆசிரியர்

நிபுணர் கலாமணி மூன்று வருடத்திற்கும் மேல் அனுபவம்கொண்ட ஆரி எம்பிராய்டரி ஆசிரியர். இவர் ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு ஆரி எம்பிராய்டரி கற்றுக்கொடுத்துள்ளார்.

View Details

Reviews

Profile image of Lavaniya Bala

Lavaniya Bala 05/05/2021

I have no idea

Profile image of Arumugam Kalyani

Arumugam Kalyani 24/04/2021

No experience

Profile image of Deepa Rocky

Deepa Rocky 22/04/2021

K

Profile image of Suganya

Suganya 20/04/2021

She having more knowledge about aari works but she dono how to deliver it ?

Profile image of Jothilakshmi

Jothilakshmi 20/04/2021

Very useful

Profile image of Vidhya Sai

Vidhya Sai 20/04/2021

Good

Profile image of Selvi Anbu

Selvi Anbu 20/04/2021

Good

Profile image of Indhumathi

Indhumathi 20/04/2021

No

Profile image of Rajeswari

Rajeswari 20/04/2021

I learned chain stich and aari knot from this class its very nice

Profile image of Rajeswari Gopinath

Rajeswari Gopinath 20/04/2021

Only time is not convenient for me

Profile image of Shrimathi N K

Shrimathi N K 20/04/2021

Video was not clear

Related Services

Need to Know

Frequently Asked Questions.

Please read through below to get queries about Spark.Live answered. If any further query, reach out to us at support@spark.live.

Spark.Live aggregates top professionals from across India to give you a premium online service. These services are one-on-one and can be availed of through our app, on the phone, or through a meeting link. Professionals range from nutritionists and mental health therapists to yoga teachers, dance trainers and career counselors. Check out the different categories on our platform to get a better idea.
You can simply go to the dropdown with all the Services listed and see the range of professionals and services we offer. Please read the details of a service when you book so you know what to expect. Payments are secure - you can pay through debit or credit card, or through UPI. For any issues with payments, write in to support@spark.live.
Yes, all 1-on-1 services on our platform are confidential. Whatever you discuss with a professional is secure and private.
The services are offered by trusted professionals from various domains. They are subject matter experts who’ve had years of experience in their field. To know more, read up the professional’s qualifications when you book a consultation.
As soon as you book, you can message the expert through the app and fix a time for the consultation. Once the time is fixed, you can do the consultation through the app. If you do not have an Android app, please write in to support@spark.live and our team will organise the service for you.
Most of our experts can speak in multiple languages. The language of service is mentioned on the service page.
Once you complete a service, you will receive a notification via our app to review it. Alternatively, you can go to the Bookings screen on the Spark.Live app and leave a review.
We are happy to refund your money if you’re unhappy with a service, and your request is genuine. Please write in to support@spark.live if you’d like a refund.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.