ஜூட் பை செய்து உங்கள் சொந்த தொழிலை தொடங்குங்கள்!

ஜூட் பை செய்து உங்கள் சொந்த தொழிலை தொடங்குங்கள்!

 Tamil
 (5.0)
Share
Rani Ponmathi

Rani Ponmathi

Business Skill Consultant

 Timing

5:00 PM on Wed, 31 March

 Fee Structure

Rs. 0.0 for 60 Minutes Session

 Price

FREE
SOLD OUT

Spark.Live Guarantee

  • Live and Interactive
  • 100% Verified by Spark.Live
  • Support for UPI, other payment modes
  • Easy refunds and cancellations

Program Description

ஜூட் பை செய்து உங்கள் சொந்த தொழிலை தொடங்குங்கள்!

இந்த 1 மணிநேர இலவச வகுப்பில், ஜூட் பை தொழிலை செய்து உங்கள் சொந்த தொழிலை தொடங்க வழிவகுக்கிறார் நிபுணர் ராணி பொண்மதி.

நீங்கள் உங்களது தொழில் தொடங்க என்னென்ன பொருட்கள் தேவை, எவ்வளவு முதலீடு தேவை என்ற உங்களது அணைத்து கேள்விகளுக்கும் விடையளிக்கிறார் நிபுணர் ராணி பொன்மதி.

இந்த வகுப்பிற்கான கட்டணம் இலவசம்.

How it Works

  • Session is suitable for age range 18 to 65.
  • Expert can speak languages English, Tamil.
  • Session would be in Tamil. However, you can request the Expert to converse in any language they know.

Rani Ponmathi

Business Skill Consultant

Years of Experience
8+
Number of Lives Touched
2000+
City of Residence
Chennai

*Proprietor At Mathi Enterprises (Bulk / Retails Sales Of Jute Bags)
*Conducting Workshops On Jute Bag Making, Millet Cooking, Digital Marketing
*8 Years Of Experiences in Business Skill Training
*12 years Of Experiences In I.T.
10 models of jute bags
handles
types
mobile wallet
lunch bag
stitching - 10 classes
2 - intro
2 - marketing
2 - admin business running, etc gst

View Details

Reviews

Profile image of Bhuvana Bhuvana

Bhuvana Bhuvana 31/03/2021

No

Profile image of Sowmiya Reddy

Sowmiya Reddy 31/03/2021

Informative, interesting session

Profile image of Sudha Vignesh

Sudha Vignesh 31/03/2021

Good and very informative session

Profile image of Eswari Anand

Eswari Anand 31/03/2021

Good introduction about jute but it's not enough.. We need more

Profile image of Senbagapriya

Senbagapriya 31/03/2021

Wonderful session

Need to Know

Frequently Asked Questions.

Please read through below to get queries about Spark.Live answered. If any further query, reach out to us at support@spark.live.

Spark.Live aggregates top professionals from across India to give you a premium online service. These services are one-on-one and can be availed of through our app, on the phone, or through a meeting link. Professionals range from nutritionists and mental health therapists to yoga teachers, dance trainers and career counselors. Check out the different categories on our platform to get a better idea.
You can simply go to the dropdown with all the Services listed and see the range of professionals and services we offer. Please read the details of a service when you book so you know what to expect. Payments are secure - you can pay through debit or credit card, or through UPI. For any issues with payments, write in to support@spark.live.
Yes, all 1-on-1 services on our platform are confidential. Whatever you discuss with a professional is secure and private.
The services are offered by trusted professionals from various domains. They are subject matter experts who’ve had years of experience in their field. To know more, read up the professional’s qualifications when you book a consultation.
As soon as you book, you can message the expert through the app and fix a time for the consultation. Once the time is fixed, you can do the consultation through the app. If you do not have an Android app, please write in to support@spark.live and our team will organise the service for you.
Most of our experts can speak in multiple languages. The language of service is mentioned on the service page.
Once you complete a service, you will receive a notification via our app to review it. Alternatively, you can go to the Bookings screen on the Spark.Live app and leave a review.
We are happy to refund your money if you’re unhappy with a service, and your request is genuine. Please write in to support@spark.live if you’d like a refund.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.