அடிப்படை மற்றும் அட்வான்ஸ் பியூடிசியன் பயிற்சி | 35 CLASS PACKAGE

 Availability

Monday - Friday, 10 AM - 7 PM

 Program Language

Tamil

Fee Structure

Rs. 949.0 for 2100 Minutes Session

Price

₹949.0 ₹1300.0   27.0% offSpark.Live Guarantee

 All Sessions are Live and Interactive

 100% Vetted by Spark.Live Team

 Easy Refunds on Cancelled Sessions

 Support for UPI, Debit Card, Credit Card, Netbanking, EMI and more

Online Class Details

இந்த அடிப்படை மற்றும் அட்வான்ஸ் பியூடிசியன் கோர்ஸ்-ல் நீங்கள் பின்வருவனவற்றை கற்றுக்கொள்வீர்கள்!

 • ஐ-பிரௌஸ் 
 • மேனிகுயூர் 
 • பேடிகுயூர் 
 • வாக்ஸிங் 
 • ப்ருஷ் 
 • ஸ்கின் கேர் 
 • ஸ்கின் டைப்ஸ் 
 • பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் 
 • ஹேர் ஸ்டைல் 
 • ஹேர் ஸ்பா 
 • முக வடிவங்களுக்கு ஏற்ப ஹேர் ஸ்டைல் 
 • பேசியல் 
 • ப்ளீச் 
 • பல்வேறு வகையான பிரைடல் மேக்கப் 
 • ட்ரெடிஷனல் மேக்கப் 
 • முஹூர்த்தம் மேக்கப் 
 • பியூட்டி டிப்ஸ் 

இந்த வகுப்பின் முடிவில் நீங்கள் சொந்தமாக பியூட்டி பார்லர் ஒன்றை தைரியமாக நடத்த இயலும்.

About Porkodi

பியூடீசியன் மற்றும் மெஹந்தி டிசைன் ஆசிரியர்

Thiruttani

நிபுணர் பொற்கொடி சான்றுபெற்ற பியூடீசியன் மற்றும் மெஹந்தி டிசைன் ஆசிரியர். இவர் பல்வேறு மணமகள்களுக்கு மெஹந்தி டிசைன் மற்றும் 
பிரைடல் மேக்கப் செய்துள்ளார். இவர் பல்வேறு பெண்களுக்கு பியூடீசியன் கோர்ஸ் மற்றும் மெஹந்தி டிசைன் கற்றுக்கொடுத்துள்ளார்.

Connect With Expert

To connect with Porkodi, download Spark.Live android app, search their profile and message them from their profile.

Videos from Porkodi

Show More