தையல் கற்க விரும்புவோருகான ஆரம்பநிலை வகுப்பு

தையல் கற்க விரும்புவோருகான ஆரம்பநிலை வகுப்பு

 Tamil
 (3.75)
Share
Revathy Arumugam

Revathy Arumugam

10 வருட அனுபவம் கொண்ட தையல் கலைஞர்

 Timing

5:00 PM on Thu, 22 April

 Fee Structure

Rs. 0.0 for 60 Minutes Session

 Price

FREE
SOLD OUT

Spark.Live Guarantee

  • Live and Interactive
  • 100% Verified by Spark.Live
  • Support for UPI, other payment modes
  • Easy refunds and cancellations

Program Description

தையல் கற்க ஆசையா? இந்த இலவச தொடக்க தையல் வகுப்பு உங்களுக்காகவே!

தையல் கற்க தேவையான அடிப்படைகள், வேண்டிய முதலீடு என்ற உங்கள் குழப்பங்களுக்கு விடையளிப்பர்.

இந்த வகுப்பின் இறுதியில் நீங்கள் உங்கள் கேள்வியை எங்கள் நிபுணரிடம் கேட்கலாம்.

How it Works

  • Session is suitable for age range 18 to 65.
  • Expert can speak languages Tamil.
  • Session would be in Tamil. However, you can request the Expert to converse in any language they know.

Revathy Arumugam

10 வருட அனுபவம் கொண்ட தையல் கலைஞர்

Years of Experience
10+
Number of Lives Touched
1000+
City of Residence
Ariyalur

ரேவதி ஆறுமுகம், 10 வருட அனுபவம் கொண்ட தையல் கலைஞர். இவர் அரியலூர் பகுதியிலுள்ள பெண்களுக்கு தையல் கற்றுக்கொடுத்துள்ளார். அதிக செலவில்லாமல் அனைவரும் தையல் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது இவரது நோக்கம்!

View Details

Reviews

Profile image of Buvana Naga

Buvana Naga 27/04/2021

No experience

Profile image of Kalyan Srinivas

Kalyan Srinivas 24/04/2021

Usefull for me

Profile image of Veegin Roy

Veegin Roy 23/04/2021

Good

Profile image of Uma Maheswari Jagadeesan

Uma Maheswari Jagadeesan 23/04/2021

Well good

Profile image of Sukirthagowry Vishnukanthan

Sukirthagowry Vishnukanthan 23/04/2021

typeing

Profile image of Pooja Viswanathan

Pooja Viswanathan 23/04/2021

Not informative

Profile image of Geetha Geetha

Geetha Geetha 22/04/2021

I have experience to 5years

Profile image of Shuaib Alam

Shuaib Alam 22/04/2021

Very very useful thank you so much

Profile image of Kosalai T

Kosalai T 22/04/2021

Ok

Profile image of Durai

Durai 22/04/2021

No

Profile image of Sridevi Venkatesan

Sridevi Venkatesan 22/04/2021

Good

Profile image of Indhumathi

Indhumathi 22/04/2021

No

Profile image of Catharine Karoline

Catharine Karoline 22/04/2021

She was confident and I love the way she explained everything

Profile image of Priya

Priya 22/04/2021

Revathi mam, she is very good and ready to teach whatever design we want.

Profile image of Shrimathi N K

Shrimathi N K 22/04/2021

Only the advertisement

Profile image of Sai Maruthu

Sai Maruthu 22/04/2021

Trainer

Need to Know

Frequently Asked Questions.

Please read through below to get queries about Spark.Live answered. If any further query, reach out to us at support@spark.live.

Spark.Live aggregates top professionals from across India to give you a premium online service. These services are one-on-one and can be availed of through our app, on the phone, or through a meeting link. Professionals range from nutritionists and mental health therapists to yoga teachers, dance trainers and career counselors. Check out the different categories on our platform to get a better idea.
You can simply go to the dropdown with all the Services listed and see the range of professionals and services we offer. Please read the details of a service when you book so you know what to expect. Payments are secure - you can pay through debit or credit card, or through UPI. For any issues with payments, write in to support@spark.live.
Yes, all 1-on-1 services on our platform are confidential. Whatever you discuss with a professional is secure and private.
The services are offered by trusted professionals from various domains. They are subject matter experts who’ve had years of experience in their field. To know more, read up the professional’s qualifications when you book a consultation.
As soon as you book, you can message the expert through the app and fix a time for the consultation. Once the time is fixed, you can do the consultation through the app. If you do not have an Android app, please write in to support@spark.live and our team will organise the service for you.
Most of our experts can speak in multiple languages. The language of service is mentioned on the service page.
Once you complete a service, you will receive a notification via our app to review it. Alternatively, you can go to the Bookings screen on the Spark.Live app and leave a review.
We are happy to refund your money if you’re unhappy with a service, and your request is genuine. Please write in to support@spark.live if you’d like a refund.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.