கிராண்ட் சில்க் திரேட் வளையல் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள்!

கிராண்ட் சில்க் திரேட் வளையல் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள்!

 Tamil
 (4.75)
Share
M. Shanthini

M. Shanthini

சான்றுபெற்ற சில்க் திரேட் டிசைனர்

 Timing

5:00 PM on Mon, 22 March

 Fee Structure

FREE

 Price

FREE
SOLD OUT

Spark.Live Guarantee

  • Live and Interactive
  • 100% Verified by Spark.Live
  • Support for UPI, other payment modes
  • Easy refunds and cancellations

Program Description

இனி உங்கள் சேலைக்கு மேட்சிங் சில்க் திரேட் வளையல் அணிந்து அசத்தலாம்!

வெறும் 1 மணிநேரத்தில் கிராண்ட் சில்க் திரேட் வளையல் செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்கள்!

சில்க் திரேட் வளையல் செய்ய தேவையான பொருட்கள்:

1 காடா வளையல் 
சில்க் திரேட் ( உங்களுக்கு பிடித்த கலர்-ல்)
பெவிகால் 
ஸ்டோன் செயின் 
பேபர்ல செயின்
உங்களுக்கு பிடித்த கலர்-ல் பெரிய ஸ்டோன் 
கோல்ட் செயின்

How it Works

  • Session is suitable for age range 18 to 65.
  • Expert can speak languages Tamil.
  • Session would be in Tamil. However, you can request the Expert to converse in any language they know.

M. Shanthini

சான்றுபெற்ற சில்க் திரேட் டிசைனர்

Years of Experience
5+
Number of Lives Touched
1000+
City of Residence
Sengottai

ஷாந்தினி சான்று பெற்ற சில்க் திரேட் டிசைன் ஆசிரியர். இவர் பல பெண்களுக்கு சில்க் திரேட் டிசைன் கற்றுக்கொடுத்துள்ளார். குறைந்த விலையில் பிற பெண்களுக்கு சில்க் திரேட் டிசைன் கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும் என்பது இவரது நோக்கம்.

View Details

Reviews

Profile image of Sparsha K.M

Sparsha K.M 24/03/2021

Good session

Profile image of Wills Esther

Wills Esther 24/03/2021

Easy to understand, wonderful experience

Profile image of Ananthi Ramesh

Ananthi Ramesh 24/03/2021

Good ....

Profile image of Sathya K

Sathya K 24/03/2021

Very usefull

Need to Know

Frequently Asked Questions.

Please read through below to get queries about Spark.Live answered. If any further query, reach out to us at support@spark.live.

Spark.Live aggregates top professionals from across India to give you a premium online service. These services are one-on-one and can be availed of through our app, on the phone, or through a meeting link. Professionals range from nutritionists and mental health therapists to yoga teachers, dance trainers and career counselors. Check out the different categories on our platform to get a better idea.
You can simply go to the dropdown with all the Services listed and see the range of professionals and services we offer. Please read the details of a service when you book so you know what to expect. Payments are secure - you can pay through debit or credit card, or through UPI. For any issues with payments, write in to support@spark.live.
Yes, all 1-on-1 services on our platform are confidential. Whatever you discuss with a professional is secure and private.
The services are offered by trusted professionals from various domains. They are subject matter experts who’ve had years of experience in their field. To know more, read up the professional’s qualifications when you book a consultation.
As soon as you book, you can message the expert through the app and fix a time for the consultation. Once the time is fixed, you can do the consultation through the app. If you do not have an Android app, please write in to support@spark.live and our team will organise the service for you.
Most of our experts can speak in multiple languages. The language of service is mentioned on the service page.
Once you complete a service, you will receive a notification via our app to review it. Alternatively, you can go to the Bookings screen on the Spark.Live app and leave a review.
We are happy to refund your money if you’re unhappy with a service, and your request is genuine. Please write in to support@spark.live if you’d like a refund.

Join more than 1 million learners

On Spark.Live, you can learn from Top Trainers right from the comfort of your home, on Live Video. Discover Live Interactive Learning, now.